+371 67161664 IDS@IDS.LV

Lai nodrošinātu regulāru PVN atgūšanu no ārzemēm, degvielas karšu rēķinus, kuri vēl ir pie Jums, par periodu 2017. Gada oktobris – decembris nosūtīt uz SIA IDS līdz. 15.02.2018., lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk sagatavot iesniegumus par 4. kvartālu.

Informējam, ka rēķinus par visu 2017. Gadu ( gada iesniegumus)  plānojam apkopot līdz 15.02.2018,  tādējādi, uzņēmumiem, kas sniedz rēķinus reizi gadā – lūgums atsūtīt visus rēķinus līdz 15.02.2018.

Visos rēķinos/kredītrēķinos jābūt norādītai korektai informācijai – uzņēmuma nosaukumam, adresei, kā arī PVN reģistrācijas numurs.

Atgādinām, ka, ja esat Circle K Latvija klienti, tad Jūsu degvielas  rēķinu oriģinālus mēs saņemam tieši no Circle K, un Jums tie nav vēlreiz jāpārsūta. Ja nepieciešams pārliecināties par to, ka visi rēķini saņemti, sazinieties ar mums, lai to pārbaudītu.

Ja lietojat citas degvielas kartes, pārliecinieties, vai kādi oriģinālie rēķini PVN atgūšanai tomēr nav pie Jums.

Uzņēmumiem, kuri degvielas uzpildes ir veikuši ar AS24, UTA degvielas karti – rēķinus nepieciešams sūtīt kopā ar rēķinu izdrukām visām valstīm.

Vēlamies arī atgādināt, ka uzņēmumiem, kuri izmanto Itālijas maksas ceļu kartes, kuras nav izsniedzis uzņēmums FDE A/S nepieciešams pašiem  iesniegt arī VIACARD rēķinus.

Eiropas Savienības likumdošana nosaka, ka katrā valstī uzņēmumam vienā periodā drīkst būt tikai viens PVN aģents, ja esat parakstījuši līgumu ar diviem aģentiem, PVN atmaksa tiks atteikta. Kā arī vēlamies vērst uzmanību, ka Jūsu uzņēmuma rēķinus labprāt saņemtu katru mēnesi.

 

PVN jaunumi

 

  •  Nīderlande

PVN par stāvvietām tiks atmaksāts, ja ir izrakstīts PVN rēķins, čeki turpmāk netiks pieņemti.

  •  Grieķija

Konta pārskats par maksas ceļiem ar nosaukumu ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΔΕΥΣΕΩΝ ir akceptēts PVN atgūšanai, ja tam klāt tiek pievienoti atšifrējumi par transakcijām

  •  Šveice

Sākot ar 01.01.2018, PVN likme tiek mainīta  no 8% uz 7.7%, un no 3.8 % uz 3.7 %