+371 67161664 IDS@IDS.LV

Francijas varas institūcijas ir pieņēmušas jaunu likumu Loi Macron 2016/418, kas ir spēkā jau no 01.07.2016.  Likumdošanas izmaiņas skar starptautiskā transporta kompānijas, kas veic kabotāžu vai kravu iekraušanu/izkraušanu Francijā, kā arī pasažieru pārvadātājus, kas apkalpo pasažierus Francijā.

Likums paredz, ka sākot ar 01.07.2016, ir nepieciešams attiecināt Francijas likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz starptautisko transporta kompāniju autovadītāju minimālo darba samaksu, darba laiku, darba apstākļiem, u.c.

Saskaņā ar likumu, starptautisko kravu pārvadājumu kompānijai nepieciešams pārstāvis Francijā.  FDE AS, sadarbībā ar Francijas kompāniju piedāvā šo pakalpojumu, nodrošinot administratīvo darbu un uzturot kontaktus ar Francijas varas institūcijām transporta kompānijas vārdā.

Uzņēmuma reģistrācijas maksa pakalpojumam 200 €. Samaksa par 1 darbinieka datu apstrādi 39€   par pusgadu,  cenā ietverta failu saņemšana (aptuveni 35 elektroniskie faili gadā), uzglabāšana (droša glabāšana noteikto periodu 24 ( 6 + 18 )  mēnešus), dokumentu apstrāde un iesniegšana un komunikācija ar Francijas varas institūcijām.

Ja vēlaties reģistrēties pakalpojumam, lūdzu, informēt par to, un mēs jums nosūtīsim nepieciešamo informāciju!