+371 67161664 IDS@IDS.LV

NORĀDĪJUMI UZŅĒMUMIEM

Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības (ES) 2020. gada 31. janvārī. Oficiāli Apvienotā Karaliste vairs nav ES valsts un nepiedalās ES lēmumu pieņemšanā.

ES un Apvienotā Karaliste ir noslēgušas izstāšanās līgumu, kurā ir paredzēts pārejas periods līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pārejas periodā noteikumi un procedūras muitas un nodokļu jomā paliek tādi paši kā līdz šim. Taču tas mainīsies no 2021. gada 1. janvāra.

Kolīdz pārejas periods būs beidzies, uzņēmumi, kuriem ir darījumi ar Apvienoto Karalisti, saskarsies ar lielām pārmaiņām nodokļu un muitas jomā.

Uzņēmumiem ir jāsagatavojas šīm pārmaiņām – pēc iespējas drīzāk!

BREXIT kontrolsaraksts uzņēmumiem kuri:

  • Tirgojas ar Lielbritāniju
  • Pārved preces uz/no/caur Lielbirtāniju

BREXIT – kā sagatavoties pārejas perioda beigām:

  • Jūsu uzņēmumu skars, ja….
  • Ko tas nozīmē?
  • Ko darīt?

Jautājumi un atbildes par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī

ATVĒRT